Aandeel Vlaamse ambtenaren met handicap blijft op 1,8 procent hangen

bij de vlaamse overheid werkten eind 2018 678 personen met een afwijking of met een chronische ziekte. Dat komt neer op 1, 8 procent van de personeelsleden, zo vernam vlaams parlementslid maurits vande reyde ( open vld ) van minister van bestuurszaken bart somers ( open vld ). Het ziet er naar uit dat het streefcijfer van 3 procent contra eind dit jaar niet zal worden gehaald. De 3 procent was een streefcijfer dat de vorige vlaamse kabinetkast naar voorn had geschoven. Volgens minister somers zet de kabinetkast extra in op de tewerkstelling van mensen met een afwijking of chronische ziekte. Toch zal het cijfer niet worden gehaald en dat ondanks een recente stijging van 1, 4 procent in 2017 naar 1, 8 procent in 2018. Vande reyde merkt op dat de cijfers sterk variëren per departement. Staathuishoudkunde, kent en innovation klokte bijvoorbeeld af op 3, 6 procent, ondertussen werk en sociale staathuishoudkunde op ternauwernood 1 procent bleef steken. Een van de beweegredenen why het streefcijfer niet gehaald zal worden, is dat mensen met een afwijking het risico wandelen ( een deel van ) hun federale integratietegemoetkoming, net als bepalen sociale en fiscale maatregelen te verliezen als zij en/of hun partner een te hoog inkomen verkregen, legt het parlementslid uit. Die geldstroom is niettemin in het leven geroepen om de extra kosten van een afwijking op te vangen en is noodzakelijk. Vande reyde wil dat het puzzel wordt aangepakt gedurende de federale regeringsonderhandelingen.

This entry was posted in Algemeen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.